Dostawa wyposażenia Przychodnie Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 30/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia Przychodnie Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 30/21

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie unia 30.21

Ogłoszenie miniportal 30.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 30.21

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

kwoty przeznaczone 30.21

zestawienie ofert

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz Ofertowy – 30.21

załącznik nr 2 – JEDZ 30.21

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 30.21

załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej – 30.21

załącznik nr 5 wykaz dostaw – 30.21

załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności …30.21

załącznik nr 7 do SIWZ – umowa 30.21

załącznik nr 8 do SWZ 

załącznik nr 9- formularz cenowy 30.21

Wyniki:

Ogłoszenie o wyniku 30.21

Wybór oferty spośród ofert pozostałych część nr 2

 

 

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki