Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego 34/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego.

Ogłoszenie:

08d9476a-2cb1-2e0e-d605-890001e1c2d

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

ogłoszenie

ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 3

zapytanie nr 2

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 7

Protesty:

Uwagi:

informacja z otwarcia ofert

Zmiana SWZ I

Otwarcie ofert- kwota przeznaczona

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- formularz cen

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform.

Wyniki

wybór ofert

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki