Day

8 lipca, 2021
OGŁOSZENIE Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego, dla potrzeb: Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Miejsce pracy: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz. Wymagania: – uprawnienia do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej przyznane przez Regionalne Centrum  Krwiodawstwa i...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: Wyniki: informacja o uniewaznieniu 33.21  
Read More