Usługa opieki serwisowej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania i abonamentem 27/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania i abonamentem 27/21

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie unia 27.21

ogłoszenie miniPortal 27.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ 27.21

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

kwoty przeznaczenia 27.21

druk z otwarcia ofert 27.21

Załączniki:

załącznik nr-1-formularz-Ofertowy 27.21

załącznik nr 2 do SWZ JEDZ

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego ..27.21

załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej 27.21

załącznik nr-5 -wykaz-uslug 27.21

załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci 27.21

załącznik nr-7-do-SWZ-wzór-umowy 27.21

załącznik nr 8 do SWZ – OPZ 27.21

załącznik nr 9 do SWZ formularz cenowy 27.21

 


Wyniki:

ocena i wynik 27.21

Related Posts