Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2– zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 32/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2” –  32/21

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 32.21

ogłoszenie mini portal32.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 32.21

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

kwoty przeznaczone

zbiorcze zestawienie ofert 32.21

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 32.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 32.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 32.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 32.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 32.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-32.21

załacznik nr 6 do SIWZ – umowa – 32.21

załącznik. nr 7 – Opis przedm. zamówienia 32.21

załącznik nr 8 do SWZ – f.cen – 32.21


Wyniki:

ocena i wynik 32.21

Related Posts