Dostawa obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta 29/21