modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-23/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-23/21

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 23.21

miniportal 23.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 23.21

Zapytania:

zp_przetarg 23.21-1

Protesty:

Uwagi:

informacja z otwarcia23.21

szacunek 23.21

Załączniki:

załacznik nr 1 – formularz Ofertowy – 23.21

załącznik nr 2 oswidczenie o braku 23.21

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego 23.21

załącznik nr 4a oświad o grupie kapitałowej 23.21

załącznik nr 4b oswidczenie o aktulanosci 23.21

załącznik nr 5 wykaz robót 23.21

załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowa 23.21

Załacznik nr 7 do SWZ

załącznik nr 8 wykaz osób 23.21

Wyniki:

wynik 23.21

 

Related Posts