Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 – zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 26/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 – zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 26/21.

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 26.21

ogłoszenie mini portal 26.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 26.21

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

kwoty przeznaczone 26.21

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 26.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 26.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 26.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 26.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 26.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-26.21

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa – 26.21

załącznik. nr 7 – Opis przedm. zamówienia – 26.21

załącznik nr 8 do SWZ – f.cen – 26.21


Wyniki:

unieważnienie postępowania 26/21

Related Posts