Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 – zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 19/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2″ – zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 19/21

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 19.21

Ogłoszenie mini portal19.21


Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 19.21


Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

kwoty przeznaczone 19.21

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 19.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 19.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 1921

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 19.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 19.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-19.21

załącznik nr 6 do SWZ – umowa – 19.21

załącznik. nr 7 – Opis przedm. zamówienia

załącznik nr 8 do SWZ – f.cen – 19.21

Wyniki:

Informacja o unieważnieniu postępowania 19.21

Related Posts