Dostawa wyposażenia Przychodnie Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 18/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia Przychodnie Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 18/21

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie unia 18.21

ogłoszenie mini portal 18.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 18.21


Zapytania:

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwoty przeznaczone 18.21

druk z otwarcia ofert 18.21

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz Ofertowy – 18.21

załącznik nr 2 JEDZ 18.21

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 18.21

załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej – 18.21

załącznik nr 5 wykaz dostaw – 18.21

załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności …18.21

załącznik nr 7 do SWZ – umowa 18.21

załącznik nr 8 do SWZ– OPZ

załącznik nr 9- formularz cenowy 18.21

 


Wyniki:

informacja o unieważnieniu postepowania

Related Posts