Ogłoszenie o naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI

OGŁOSZENIE
O naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja.

Proponowane zatrudnienie:
W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Wynagrodzenie:
Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Oferty prosimy składać w:
– Sekretariacie Dyrekcji
– na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
– sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

Kontakt telefoniczny- Naczelna Pielęgniarka 18 443-78-47 wew. 513

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.).

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

Nowy Sącz 29.04.2021 r..

Related Posts