Modernizacja Zespołu Poradni Specjalistycznych

W lutym b. r. rozpoczęła się modernizacja wnętrza budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49. Jest to kolejny z zaplanowanych etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres zadania obejmuje prace remontowo-budowlane, polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż sprzętu sanitarnego i elektrycznego.Powstanie nowa, bardziej przestrzenna rejestracja. Z budynku przeniesiona została Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradnia Preluksacyjna. Zostały one przeniesione do pomieszczeń po Oddziale Pulmonologii, który znajduje się obecnie w budynku przy Pl. Kuźnice 1. W 2019 roku wymieniona została winda, teraz zamontowany zostanie również podnośnik dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Od tej pory na parterze znajdować się będzie Poradnia Rehabilitacyjna, która obecnie mieści się na ul. K. Wielkiego. Na pierwszym i drugim piętrze dostępne będą poradnie specjalistyczne, które zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt oraz meble.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł dokładnie 2 375 593 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to: 1 040 000 zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło: 244 395 zł, pozostałą kwotę szpital pokryje ze środków własnych.

Doposażenie poradni to koszt ponad 100 tys. zł. (z czego dofinansowanie z UE to 24 000 zł.)

Prace modernizacyjne potrwają do końca kwietnia br.