Informacja o zmianie lokalizacji Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Poradni Preluksacyjnej.