DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 8/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie

Ogłoszenie miniportal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ 8-21

Zapytania:

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert

Kwota przeznaczona

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy-

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku-

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego-.

zalacznik-nr-4-oswiad-o-grupie-kapitalowej-

Formularz cenowy – zał.5 do SWZ

załącznik nr 6 wzór umowy

zal-nr-7-oswiadczenie

zal-nr-8-oswiadczenie-o-aktualnosci

Wyniki:

Ocena i wynik

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki