Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

ogłoszenie- zmiana

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 7

zapytanie nr 8

zapytanie nr 9

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform.

opis przedmiotu zamówienia-zał nr 5 do SWZ

Wyniki

unieważnienie

wybór ofert

 

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki