Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 – 16/21.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 – 16/21.

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu 16/21

Ogłoszenie mini portal


Zmiana ogłoszenia:

Ogłoszenie mini portal

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 16.21


Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

druk z otwarcia 16.21

Zmiana SWZ I

kwoty przeznaczone na realizacje zadań 16.21

informacja o unieważnieniu postępowania 16.21

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 16.21

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 16.21

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm – 16.21

zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 16.21

zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci – 16.21

zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-16.21

załącznik nr 6 do SWZ – umowa – 16.21

zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-OPZ 16.21

załącznik nr 8 do SWZ – f.cen – 16.21

 


Wyniki:

 

Related Posts