Szczepienia – komunikat dla grupy zero !

08.03.2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że wznawiamy szczepienia przeciw COVID-19 dla grupy  „0”.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia szczepienia będą wykonywane wyłącznie produktem firmy Astra Zeneca.

Osoby zakwalifikowane do grupy „0” zostaną powiadomione telefonicznie o wyznaczonym terminie szczepienia.

Fragment komunikatu MZ z dnia 02 marca:

Szczepienie mogą być wykonywane tylko i wyłącznie produktem firmy Astra Zeneca.
Nie ma możliwości używania do tego celu produktów firmy Pfizer lub Moderna. Szczepionka ta jest dostępna w opakowaniach po 100 dawek, przechowywana w warunkach zimnego łańcucha 2-8 stopni, przez cały okres przydatności. Druga dawka powinna być podana po okresie 10-12 tygodni od pierwszego zaszczepienia. Ograniczenie wiekowe18-69 lat. Szczepienia mogą być realizowane tylko dla pacjentów posiadających e-skierowania.”

Fragment komunikatu MZ z dnia 05 marca:

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 02.03.2021 r. dotyczących wznowienia szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką, szczepionką Astra Zeneca od 8 marca przesyłam dodatkowe wytyczne dotyczące szczepienia osób z Grupy 0 nieposiadających wystawionego e-skierowania.

Do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania.”

Related Posts