Dostawa opatrunków specjalistycznych i produktów leczniczych 11/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy opatrunków specjalistycznych i produktów leczniczych.

Ogłoszenie:

ogłoszenie

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie

zał do protokolu- otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej

zał nr 5- opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

zał nr 8- oświadczenie

Wyniki

inform_ wybór ofert

Zał- ocena ofert

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki