Dostawa obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyroby jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestaw do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego 13/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyroby jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestaw do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 13-21

Ogłoszenie mini portal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 13.21

Zapytania:

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zapytanie nr 4

Zapytanie nr 5

Zapytanie nr 6

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 10

Zapytanie nr 11

Zapytanie nr 12

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert

Załączniki:

 szacunkowa wartość zamówienia

załacznik nr 1 – formularz Ofertowy – 13.21

Jedz załacznik nr 2

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 13.21

załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej – 13.21

załącznik nr 5 wykaz dostaw – 13.21

załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci 13.21

załącznik nr 7 wzór umowy

Formularz cenowe zał nr 8

Wyniki:

ocena i wynik

ocena i wynik II

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty-zad 7

inform_ wybór ofert powtórka

Related Posts