Dostawa i montaż mebli biurowych dla Poradni Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-12/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych dla Poradni Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-12/21

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamowieniu 12.21

mini portal 12.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 12.21

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 12.21- inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu 12.21- szacunkowa war.

Załączniki:

załacznik nr 1 – formularz Ofertowy – 12.21

załącznik nr 2 oswidczenie o braku 12.21

załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 12.21

załącznik nr 4a oświad o grupie kapitałowej – 12.21

załącznik nr 4b oswidczenie o aktulanosci – 12.21

załącznik nr 5 wykaz dostaw – 12.21

załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy – 12.21

załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – f.cen 12.21

załącznik nr 7 OPZ cd. – 12.21

załącznik nr 8 oświad….- 12.21

Wyniki:

wynik 12.21

Related Posts