Świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowych dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego 5/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowych dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Ogłoszenie:

08d8c698-4df0-4583-917e-140001d57571

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana miniPortal

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

zmiana SWZ

zał nr 5 do SWZ- Formularz cenowy po modyfikacji

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5 do SWZ- Formularz cenowy

zał nr 6 wzór umowy

zał nr 7 wykaz usług

zał nr 8- Opis przedmiotu zamówienia

Wyniki:

ogłoszenie o wyborze oferty

 

Related Posts