Dostawy leków przeciwnowotworowych 6/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy leków przeciwnowotworowych

Ogłoszenie:

08d8cc29-5974-794b-7d6b-fd0001ef8f3e

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

zał do protokołu- otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej

zał nr 5- Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy

zał nr 6- projekt umowy

zał nr 7 oświadczenie

Wyniki

wybór ofert

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki