Dostawa odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu 3/21

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów  wraz z dzierżawą aparatu

Ogłoszenie:

og o zamówieniu 3.21

miniportal 3.21

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ 3-21

Zapytania:

zapytanie 1

Protesty:

Uwagi:

otwarcie ofert

Załączniki:

kwota przeznaczona na realizacje zdania

Parametry techniczne zał. 8

zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy-

zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku-

zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego-.

zalacznik-nr-4-oswiad-o-grupie-kapitalowej-

Formularz cenowy zał. nr 5

załącznik nr 6 wzór umowy

zal-nr-7-oswiadczenie

Wyniki:

ocena i wynik

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki