Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy gazów medycznych

Ogłoszenie:

08d8c295-a125-b55f-917e-140001d54966

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja

Specyfikacja

Zapytania:

modyfikacja SWZ

zał nr 6 wzór umowy- po modyfikacji

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr 1 – formularz Ofertowy

zał nr 2- oświadczenie

zał nr 3 Zobowiązanie

zał nr 4- grupa kapitałowa

zał nr 5- formularz cen

zał nr 6 wzór umowy

zał nr 7 oświadczenie

Wyniki:

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki