Remont Oddziału Pulmonologicznego – rozpoczęty!

           Rozpoczęła się gruntowna modernizacja Oddziału Pulmonologicznego dla potrzeb Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z wymianą dźwigu osobowego na dźwig dla osób niepełnosprawnych. Jest to kolejny z zaplanowanych etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zakres zadania obejmuje prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego, a także budowa szybu dźwigowego z dostawą i montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych.  Koszt robót budowlanych opiewa na kwotę 1.184.428,40 zł. Prace budowlane zakończyć mają się do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Tak przebiagają prace: