Szpital węzłowy – szczepienia pracowników służb medycznych przeciw COVID-19 ZMIANA TERMINU (aktualizacja 30.12.2020)

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu został zakwalifikowany jako szpital węzłowy – prowadzący punkt szczepień dla personelu podmiotów/instytucji związanych z ochroną zdrowia (ETAP 0).

W „ETAPIE 0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są:

 • pracownicy szpitala węzłowego,
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
 • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
 • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.

Informacja dla instytucji/podmiotów, które w poprzednich terminach nie zgłosiły swoich pracowników

Zainteresowane podmioty, których pracownicy deklarują gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, proszone są o złożenie w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala (ul. Młyńska 10 – budynek obok KRUS) lub przesłanie elektronicznie na adres rozliczenianfz@szpitalnowysacz.pl dokumentów:

 • Oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (z podpisem osoby składającej oświadczenie)
 • Wykazu osób deklarujących gotowość do zaszczepienia się.

UWAGA! ZMIANA TERMINU

Termin złożenia dokumentów: do dnia 13 stycznia 2021 r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Joanna Woźniak

Telefon do kontaktu: 184425969

e-mail: rozliczenianfz@szpitalnowysacz.pl

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Tabela – wykaz osób deklarujących gotowość do zaszczepienia się

Szpital jednocześnie informuje, że:

 • zgodnie z komunikatem Centrali NFZ i MZ z dnia 29 grudnia 2020r. podmioty zewnętrzne związane z ochroną zdrowia mogą zgłosić swoich pracowników również za pośrednictwem formularza on-line:

https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/

Link do komunikatu:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zglos-swoich-pracownikow-z-sektora-ochrony-zdrowia-na-szczepienia-przeciw-covid-19-skorzystaj-z-formularza-on-line

 • Charakterystyka produktu leczniczego – Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań szczepionka mRNA przeciw COVID-19, ulotka dla Pacjenta i inne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 zostały opublikowane na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciwko-covid-19

Poniżej oświadczenia do pobrania :

Zgoda_na_przetwarzanie_danych

Wzór _ tabela _ wykaz osób

Related Posts