Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Poradni Urazowo-Ortopedycznej  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  57/20.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Poradni Urazowo-Ortopedycznej  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  57/20 .

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 57.20

Ogłoszenie mini portal 57.20


Zmiana ogłoszenia:

Ogłoszenie 57.20

Ogłoszenie mini portal 57.20

Specyfikacja do przetargu:

SIWZ 57.20

Zapytania:

Zapytanie 1

Zapytanie 2

Zapytanie 3

Protesty:

Uwagi:

Zmiana SIWZ I

Zmiana SIWZ II

Zmiana SIWZ III

Druk z otwarcia 57.20

Załączniki:

załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy 57.20

załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 57.20

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa 57.20

załącznik nr 7 do SIWZ 57.20

 

Wyniki:

informacja o unieważnieniu zad. 1-7 – 57.20

ocena i wynik postępowania 57/20

zawiadomienie o wyborze oferty zad.12

 

Related Posts