Usługa transportu karetką specjalistyczną, karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 45/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługa transportu karetką specjalistyczną, karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie

Ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja 45-20

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

Sprostowanie – zestawienie ofert

Otwarcie ofert

Modyfikacja SIWZ

zał. nr 4a do SIWZ- umowa – modyfikacja

zał nr 4b do SIWZ- umowa najmu- modyfikacja

Załączniki:

zał nr 3- JEDZ

zał. nr. 2 do_SIWZ formularz cenowy

zalacznik nr 10- standardy

załącznik nr 11 – Procedura

zał. nr 4a do SIWZ- umowa – projekt

zał nr 4b do SIWZ- umowa najmu- projekt1

 

Zapytanie:

zapytanie 1

Wyniki:

Powtórna ocena – wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie czynności wyboru

Sprostowanie – ocena i wynik

Ocena i wynik

 

Related Posts