Dostawy leków przeciwnowotworowych 48/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy leków przeciwnowotworowych

Ogłoszenie:

ogłoszenie

ogłoszenie miniPortal

Zmiana ogłoszenia:

sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie miniPortal

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 8

zapytanie nr 7

zał nr B- formularz cenowy po zmianie

zapytanie nr 9

zapytanie nr 10

zapytanie nr 4- modyfikacja

zapytanie nr 11

Protesty:

Uwagi:

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert- kwota przeznaczona

Załączniki:

zał nr B- formularz cenowy

zał nr C- JEDZ

zał – projekt umowy

Wyniki:

wybór ofert- część I

wybór ofert- część II

 

Related Posts