Dostawa spirometru z bodypletyzmografią dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 50/20