Day

16 listopada, 2020
Poniższe zmiany są następstwem nałożenia na Szpital przez Wojewodę Małopolskiego obowiązku zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2. Oddział Psychiatryczny z tymczasowej siedziby w Dąbrowej został przemieszczony do nowych pomieszczeń w pawilonie przy Placu Kuźnice 1. Oddział Pulmonologii od 9 listopada 2020 roku udziela świadczeń opieki zdrowotnej w budynku przy Placu...
Read More