Ogłoszenie o naborze na stanowisko MGR ANALITYKI MEDYCZNEJ dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

O G Ł O S Z E N I E
Szpitala specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

o naborze na stanowisko mgr analityki medycznej ze specjalizacją lub
w trakcie specjalizacji, dla potrzeb:
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

Proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Kontakt telefoniczny:  18 443-78-47

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji,
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

 

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

Nowy Sącz, dnia 02.10.2020 r.

Related Posts