Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach realizacji projektu „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny”

 

P.T. Wykonawcy

wszyscy

 

 

 

DA.0710-167/20                                                                   Nowy Sącz, dnia 25 września 2020 r.

 

 

dotyczy: informacja o udzieleniu zamówienia

 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu informuje zgodnie z art. 6. ust.4 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) postępowanie w ramach realizacji projektu „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny” przedstawia informację o udzieleniu zamówienia:

 

Wykonawca Przedmiot zamówienia
Emed Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia Aparat elektrochirurgiczny

Related Posts