Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 41.20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 41.20

 

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie 41.20

ogłoszenie mini portal


Zmiana ogłoszenia

ogłoszenie 41.20

ogłoszenie mini portal

ogłoszenie 41.20

ogłoszenie mini portal

ogłoszenie41.20

ogłoszenie mini portal

Specyfikacja do przetargu:

SIWZ 41.20


Zapytania:

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zapytanie nr 4

Zapytanie nr 5

Zapytanie nr 6

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 10

Zapytanie nr 11

Protesty:

Uwagi:

Zmiana SIWZ I 41.20

Zmiana SIWZ II 41.20

Zmiana SIWZ III 41.20

zestawienie ofert41.20

kwoty przeznaczone na realizacje zadań 41.20

Załączniki:

formularz cenowy 41.20

załącznik nr 3 do SIWZ 41.20

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa 41.20

załącznik nr 7 do SIWZ 41.20
Wyniki:

Ocena i wynik postępowania 41.20

Ocena i wynik zad.4

Related Posts