Day

23 września, 2020
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie  Uchwały  Nr XLV/688/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów  trwałych SPZOZ będących nieruchomościami, dktórych funkcję podmiotu...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki