Day

8 września, 2020
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – 08.09.2020r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112 z dnia 8 września 2020 r.   OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295...
Read More