Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach realizacji projektu „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny”

P.T.Wykonawcy wszyscy

 

DA.0710-144/20                                                                   Nowy Sącz, dnia 5 sierpnia 2020 r.

 

 

dotyczy: informacja o udzieleniu zamówienia

 

            Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu informuje zgodnie z art. 6. ust.4 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) postępowanie w ramach realizacji projektu „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny”  przedstawia informacje o udzieleniu zamówienia:

 

Wykonawca Przedmiot zamówienia
 

MedMech Michał Polański, ul. Józefa Marka 19a/38, 34-600 Limanowa.

 

System do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta –  Alpha

BIAMEDITEK, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok  

Defibrylatora dwufazowego BeneHeart D3

Eres Medical Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64 B, 21 – 008 Tomaszowice  

Respirator AURA BASIC

Famed Żywiec Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec  

Przejezdny aparat RTG z ramieniem C OEC Brivo 785

 

GEMED Elias Sp. j., ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów  

Aparat USG HS60A

 

 

 

 

 

Related Posts