INFORMACJA DLA PACJENTÓW

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Ustala się następujące zasady pobierania badań kontrolnych w kierunku SARS COV-2

O wyniku badania w kierunku SARS COV-2 informację można uzyskać pod nr. tel.: 18 442-56-62 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Pacjent bez wcześniejszych uzgodnień  zgłasza się do badań według poniższego schematu:

  1. Pierwszy wynik dodatni: kolejne badanie po 14 dniach od pobrania pierwszego wymazu
  2. Drugi i kolejny wynik dodatni: kolejne badanie po 7 dniach od pobrania poprzedniego wymazu
  3. Pierwszy wynik ujemny: kolejne badanie po 48 godz. od pobrania poprzedniego wymazu
  4. Drugi wynik ujemny: Szpital automatycznie wystawia „kartę ozdrowieńca”, która zostaje przesłana do SANEPID-u.

Decyzję o uznaniu pacjenta za ozdrowieńca podejmuje SANEPID. Szpital nie ma na to wpływu.

Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie są nadal pod opieką SANEPID-u.

SANEPID wydaje decyzję o nadaniu i zniesieniu kwarantanny oraz o badaniach kontrolnych.

Decyzja o kwarantannie jest równoznaczna ze zwolnieniem lekarskim.

W celu przeciwdziałania szerzeniu się epidemii ustala się następujące godz. przyjęć pacjentów do pobrania wymazów w kierunku SARS COV-2:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

7.30 – 8.30   –   personel Szpitala;

8.45 – 10.00 –   pacjenci do planowego przyjęcia do szpitala;

10.15 – 11.00 – pacjenci z sanatoriów, kwarantanna (sms z MZ)

11.15 – 15.00 – pacjenci z potwierdzonym wynikiem do kolejnego badania lub do zdiagnozowania.

Odbiór wyników codziennie w godz. od 10.00 – 14.00 w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Szpitala.

 

Related Posts