Dostawa rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych 37/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych.

Ogłoszenie:

FI-N710008192020011240001

Zmiana ogłoszenia:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 4

zapytanie nr 3

zapytanie nr 5

Protesty:

Uwagi:

modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ

załącznik do protokołu- otwarcie ofert

FI-N710009032020034311001

Załączniki:

zał. nr 2- formularz cenowy

umowa – projekt

zał. nr 2- formularz cenowy po zmianie

Wyniki:

Informacja o wyborze

ocena ofert

 

Related Posts