Day

26 sierpnia, 2020
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, tel/fax 18 443-66-35, e-mail zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostosowanie strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu do standardów WCAG 2.1. Zaproszenie: zaproszenie do składania ofert Zapytania: Załączniki: umowa – projekt Wynik: informacja o wyniku
Read More