Day

5 sierpnia, 2020
P.T.Wykonawcy wszyscy   DA.0710-144/20                                                                   Nowy Sącz, dnia 5 sierpnia 2020 r.     dotyczy: informacja o udzieleniu zamówienia               Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu informuje zgodnie z art. 6. ust.4 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...
Read More