Dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego, bilirubiny, jonogramu wraz z dzierżawą aparatu 32/20.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego, bilirubiny, jonogramu wraz z dzierżawą aparatu 32/20.

 

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie 32.20
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:
specyfikacja 32.20


Zapytania:

zapytanie nr 1 32.20

Protesty:

Uwagi:

druk z otwarcia 32.20

Kwoty na realizacje zadania 32.20

Załączniki:

załącznik nr 2 Formularz cenowy 32.20

załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy32.20

załącznik nr 9 do SIWZ parametry techniczne – 32.20

Wyniki:

FI-N710008052020025720001

Related Posts