Remont Oddziału Zakaźnego zakończony!

Dnia 30 kwietnia zakończył się remont Oddziału Zakaźnego, który był kolejnym z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W całkowicie zmodernizowanym budynku  znajdującym się na terenie  szpitala zadomowił się Oddział Zakaźny przeniesiony z zabytkowego dworku w Dąbrowej. Tutaj będzie jego docelowe miejsce. W Oddziale funkcjonuje 20 łóżek, w tym 3 z nich to łóżka intensywnej terapii.

Remont pochłonął 1  364 000 zł – roboty budowlane, a doposażenie to kwota  około 200 000 zł. Oddział został dostosowany dla osób z podejrzeniem COVID – 19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”. Utworzono 3 izolatki ze śluzami z osobnym wejściem z zewnątrz, zmodernizowane zostały piwnice budynku z przeznaczeniem na szatnie dla personelu oraz odnowiona została elewacja budynku. Koszt tych inwestycji to 800 000 zł.  W ramach tych działań zaplanowano zakup potrzebnego sprzętu m.in. :

Tomograf Komputerowy ,Aparaty RTG przewoźne, Aparat USG, Defibrylator, Brochofiberoskop, Ssaki mobilne, Nebulizator.