Ogłoszenie o naborze na stanowisko FIZYKA MEDYCZNEGO dla potrzeb Zakładu Radioterapii

Ogłoszenie
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko FIZYKA MEDYCZNEGOZakładu Radioterapii

 

Od kandydata oczekujemy:

– ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizyka medycznego, fizyka technika, fizyka,

– doświadczenia na stanowisku fizyka medycznego w zakresie wykonywania testów eksploatacyjnych akceleratorów, symulatorów oraz planów leczenia wiązkami zewnętrznymi,

– doświadczenia w opracowaniu kontroli offline ułożenia pacjentów oraz pomiarów weryfikacyjnych planów leczenia wykonanych w technikach dynamicznych,

– doświadczenia w zakresie wykonywania procedur brachyterapii oraz kontroli jakości brachyterapii,

– posiadania szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta oraz uprawnień typu SA, SZ, będzie dodatkowym atutem.

 

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Kontakt telefoniczny:
Kierownik Zakładu Radioterapii:    (18) 442 56 75
Kierownik Pracowni Fizyki Medycznej: (18) 442 56 53

 

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

 

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

Nowy Sącz, dnia  2 czerwca 2020  r.

Related Posts