Dostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”. – DA.271-17/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”. – DA.271-17/20

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamowieniu 17.20

mini portal 17.20

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia o zamowienia nr I 17.20

mini portal zmiana nr I – 17.20

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 17.20

załącznik nr 2 do SIWZ – f.cen 17.20

załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 17.20

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa zad 1 i 3

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa zad 2 i 4

załącznik nr 7 do SIWZ

Zapytania:

zp_przetarg 17.20 -2

załącznik nr A do 17.20-2

zp_przetarg 17.20 -1 – sprostowanie

zp_przetarg 17.20 -1

Protesty:

Uwagi:

szacunek +inf. z otwarcia 17.20

zmiana SIWZ nr I – 17.20

Załączniki:

Wyniki:

wynik 17.20

 

Related Posts