Usługa opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w Szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem 22/20.