Usługa opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w Szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem 22/20.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w Szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem 22/20.

Ogłoszenie:

FI-N710005122020011322001
Zmiana ogłoszenia:

FI-N710005182020031643001

FI-N710005202020050455001

FI-N710005212020044843001

Specyfikacja do przetargu:
SIWZ – 22.20


Zapytania:

zapytanie nr 1 22.20

Załacznik nr 1do zapytania nr 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Załacznik nr 2 do zapytania nr 1 -załączniki 5a i 5b do umowy

Protesty:

Uwagi:

zbiorcze zestawienie ofert 22.20

kwoty brutto 22.20

zmiana SIWZ nr 1 22.20

zmiana SIWZ nr II 22.20

Zmiana SIWZ nr III 22.20

Załączniki:

zał._nr_2_do_SIWZ formularz cenowy

zal nr 7 do SIWZ wzór umowy


Wyniki:

FI-N710005272020040014001

 

Related Posts