Rozpoczął się remont budynku przy Plac Kuźnice 1

Z dniem 1 kwietnia rozpoczął się generalny remont Pawilonu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przy Placu Kuźnice 1. Jest to kolejny  z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W obiekcie powstaną dwa nowe Oddziały tj. Oddział Rehabilitacji oraz Oddział Geriatryczny. Oddział Rehabilitacji będzie znajdował się na pierwszym piętrze budynku, Oddział Geriatryczny na drugim.  Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Do zmodernizowanego budynku będą również przeniesione takie oddziały jak Oddział Psychiatryczny – parter oraz Oddział Pulmonologii – 3 piętro.

Zakres prac wykonawcy obejmuje w szczególności roboty budowlano – remontowe , wymianę instalacji wod – kan, wymianę instalacji gazów medycznych, wykonanie i wymianę instalacji elektrycznej, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek. Ponadto budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość prac budowlanych to kwota pond 8 mln złotych. Prace remontowe maja zakończyć się 15 września br.

Tak przebiegają pracę: