Ogłoszenie o naborze na stanowisko AUTOMATYKA specjalizującego się w zakresie klimatyzacji i wentylacji

OGŁOSZENIE
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowy Sączu

zatrudni  AUTOMATYKA specjalizującego się w zakresie  klimatyzacji
i wentylacji 

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.).

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
  • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

Kontakt telefoniczny: 18 443-78-47

 

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

 

Nowy Sącz 26.05.2020 r.

Related Posts