Dostawy produktów leczniczych 23/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych.

Ogłoszenie:

FI-N710005202020011830001

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zał nr 2 do SIWZ- formularz cenowy po zmianie

Protesty:

Uwagi:

załącznik do protokołu- otwarcie ofert

kwoty przeznaczone zał do protokołu

Załączniki:

zał nr 2 do SIWZ- formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ-projekt umowy

Wyniki:

FI-N710006122020004733001

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki