Dostawa odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń 21/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń.

Ogłoszenie:

ogłoszenie 21-20

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja 21-20

Zapytania:

zapytanie 2

zapytanie 3

zapytanie 4

zapytanie 5

zapytanie 1

zapytanie 6

zapytanie 8

zapytanie 9

zapytanie 10

zapytanie 7

 

 

Protesty:

Uwagi:

zał do protokołu- otwarcie ofert

Kwoty brutto przeznaczone 1-24

Załączniki:

Formularz cenowy zał nr 2 do SIWZ

zał. nr 8 Projekt umowy

Wyniki:

Ocena i wynik

Ocena i wynik II

FI-N710006262020001642001

 

Related Posts